Spółka

PRO-BUD S.A

ul. św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 256 45; fax 94 35 272 00

e-mail: biuro@pro-bud.pl, www.pro-bud.pl

NIP 671-00-00-490, Regon 330299029

Kapitał Akcyjny 650.000,00 PLN

Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział nr 0000285143